Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 85  pokazuj  pozycji

ZP-03/2024 usługa transmisji danych między Szpitalem Bielańskim a WIZK Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-10 2024-01-18 12:00 --
ZP-05/2024 świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Szpitala Bielańskiego Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-09 2024-01-19 10:00 2024-01-24
ZP-133/2023 Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-11 2024-01-09 10:00 --
ZP-128/2023 Dostawa wyrobów medycznych dla oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-07 2023-12-19 10:00 2024-01-22
ZP-127/2023 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników dla Zakładu Patomorfologii Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-30 2023-12-12 10:00 2024-01-22
ZP-111/2023 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych i innych niż medyczne o kodzie: 18 01 04 powstających w wyniku działalności Szpitala Bielańskiego Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-29 2023-12-07 12:00 2024-01-22
ZP-122/2023 dostawa zestawu do endoskopowych operacji kręgosłupa dla Oddziału Neurochirurgicznego Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-22 2023-12-05 11:00 2023-12-19
ZP-115/2023 Wdrożenie systemu Call Center w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet oraz Szpitalu Bielańskim Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-13 2023-12-08 10:00 2024-01-08
ZP-113/2023 Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-113/2023). Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-07 2023-11-20 12:00 --
ZP-108/2023 dostawa aparatu USG Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-31 2023-11-08 11:00 2023-11-23
ZP-110/2023 świadczenie obsługi rachunku bankowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie wraz z możliwością udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 000 000 złotych Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-30 2023-12-01 11:00 2023-12-19
ZP-100/2023 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w wyniku działalności Szpitala Bielańskiego w Warszawie Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-20 2023-11-17 10:00 2024-01-22
ZP-109/2023 dostawa stentgraftów aortalnych personalizowanych do tętniaka aorty brzusznej i piersiowej Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-17 2023-10-25 12:00 2023-11-02
ZP-88/2023 Modernizacja systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych CardioLab Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-28 2023-10-09 10:00 2023-11-17
ZP-101/2023 dostawa elementów BACKUP'u danych informatycznych dla Szpitala Bielańskiego. Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-21 2023-09-29 10:00 2023-10-26
ZP-99/2023 Dostawa akcesoriów do wiertarek i pił ortopedycznych i neurochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-19 2023-09-27 10:00 2023-10-18
ZP-96/2023 Dostawa akcesoriów do diatermii elektrochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-13 2023-09-21 10:00 2023-10-18
ZP-90/2023 dostawa zestawów komputerowych Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-11 2023-09-19 10:00 2023-10-11
ZP-89/2023 dostawa mebli Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-07 2023-09-20 11:00 2023-10-26
ZP-87/2023 Zarządzanie i optymalizacja pracy bloku operacyjnego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-87/2023) Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-06 2023-09-19 12:00 --
ZP-93/2023 dostawa wyrobów medycznych do zabiegów wewnątrznaczyniowych Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-05 2023-10-02 10:00 2023-11-07
ZP-94/2023 Usługa serwisowania (utrzymania w ruchu) aparatu do angiografii wraz z wymianą lampy rentgenowskiej Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-01 2023-09-14 10:00 --
ZP-83/2023 Dostawa pieczywa dla Szpitala Bielańskiego Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-02 2023-08-10 10:00 2023-09-15
ZP-80/2023 dostawa materiałów opatrunkowych Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-28 2023-08-30 11:00 2023-07-31
ZP-78/2023 dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-18 2023-07-26 10:00 2023-10-26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa